Page 1 - Mizanpaj 1
P. 1

Wewillbeoneofthemostimportant

      centersofa5ractionofTurkey

        Türkiye’ninenönemlicazibemerkezlerindenbiriolacağız                                        2      Within the scope of cultural  of a world Paradise, which is  Kültür turizm kapsamında sadece ana çekim merkezi olan Nevşe-
      tourism, we are working to en- also called Cappadocia, where  Türkiye’nin değil dünyanın gıpta hir’de, turizm gelişmişliğinin  PAGE
      sure the development of tourism not only Turkey but the world is ettiği Kapadokya olarak da isim- sağlanması anlamında çalışmalar
      in Nevşehir, the main attraction envy.             lendirilen bir dünya cennetinin yapıyoruz.        Citycappadocia                                                                   C C


                                               Aralık / December 2018            10

                              Kapadokya, yılbaşında bir başka olur
                           CAPPADOCIA IS ANOTHER
                           AT CHRISTMAS

      Uçhisar received


      great a5ention                                                                Göreme gets to


      at the fair      PAGE                                                          new terminal                                                                             PAGE
      Uçhisar, fuarda 5                                                                   3   Göreme, yeni
      büyük ilgi gördü
                                                                             terminaline kavuşuyor       PAGE   4                                                                 Another award


      İnvitation to                                                                 to Kaymakli      ortahisar                                                                   PAGE10    Kaymaklı’ya

                                                                                   bir ödül daha

      Ortahisar’a davet

                                                                                             PAGE8       PAGE   9      Favorite of the                                                                Çat town arouses


      fair: Cappadocia                                                               curiosity


      Fuarın gözdesi: Kapadokya                                                           Çat Kasabası merak


                                                                                    uyandırıyor
                       PAGE4


                                                                              Göreme ıs being
       Hidden paradise:

                                                                             introduced at idos
       Sulusaray                                                                  Göreme İDO’larda
      Saklı cennet: SULUSARAY                            PAGE    11                         PAGE   3   tanıtılıyor


      w w w . c i t y c a p p a d o c i a . c o m
   1   2   3   4   5   6