Page 1 - Mizanpaj 1
P. 1

Gıant ınvestments wıll contınue                                Dev yatırımlarımız devam edecek


                              We will continue our commitment to    2004-2017 yılları arasında gerçekleştirilen
                              make Nevsehir one of the most popular   yatırım hamleleri ile alt ve üst yapı ağını
                              cities of our country in 2018 by taking  üst düzeylere çıkartarak Nevşehir’i
                              investment actions carried out between  ülkemizin en gözde şehirlerinden biri
                              the years 2004-2017 and lower and upper  yapma kararlılığımızı 2018      2
                              structure network to the upper levels.  yılında da devam ettireceğiz. PAGE       THE GLOBAL LANGUAGE CALLED: TOURISM / BİR DÜNYA DİLİ: TURİZM                                                     Page  7
       Citycappadocia                                                                      C C                                                    Aralık / December 2017          10     Mayor Yıldız Calls                                                                Consultatıon meetıng


        "COME TO                              Nevşehir Governor İlhami AKTAŞ;                    was held at NTSO


      CAPPADOCIA"                                 ;PADOKYA, TARİHİN                          NTSO’ da istişare toplantısı
                                                                                  gerçekleştirildi

      Başkan Yıldız’dan                                  HER DÖNEMİNE

      Kapadokya çağrısı                                 TANIKLIK EDİYOR

                                                                              10 PAGE
                     PAGE11                                                      forgetın Kaymaklı are


                                                                              <e days you wıll not
                                                                               waiting for you


                                                                              Kaymaklı’da unutamayacağınız
      Great ınterest was                                                                  günler sizi bekliyor


     shown to UÇHİSAR

     Uçhisar’a büyük ilgi gösterildi        4                                                                      5  PAGE
        PAGE                                                                              "Çat town has a


                                                                             dıfferent feature"


                                                                               “ Çat Kasabası’ nın

       Presantatıon ıs                                                                 ayrı bir özelliği var”

      important even ıf


      ıt ıs good or not     “Tanıtımın iyisi kötüsü olmaz”


                                                                              PAGE   9
                       7

                       PAGE                                                     Mayor Çavdar
                                                                             modernızes the town

      Sulusaray wants to                                                                Başkan Çavdar, kasabayı

                                                                                 modernleştiriyor
     be ın tourısm sector

                  Sulusaray,

                   turizme
              Page  6    göz                                          3  PAGE

                   kırpıyor                                                       8  PAGE                                 Kapadokya, Türkiye’nin vitrinidir                        6
                                                                     PAGE

                                CAPPADOCIA IS THE
                               SHOWCASE OF TURKEY                               appadocia participated in the partnership status and introduced thousands of
                             Clocal and foreign visitors under a single roof at Travel Turkey 2017 Izmir Fair.
                          w w w . c i t y c a p p a d o c i a . c o m
   1   2   3   4   5   6