Page 9 - Mizanpaj 1
P. 9

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        09       Signing new works in ;VAK
                  Kavak’ta yeni çalışmalara imza atılıyor


       ENG   Mayor Feridun BAĞCI          tance from the center of our Cappadocia region, fa-
                              mous for its fairy chimneys, and which we can also
           is signing another big        call a warehouse paradise. First, we opened the con-

      work in Kavak town, which           nections of the warehouse roads. As you know, there
                              are dozens of natural cold stores in our town. We star-
      is the favorite of Cappado-          ted a new warehouse work in the newly opened area
                              for the development of our municipality on behalf of
      cia region, famous for its           our municipality. Re excavation process that we star-

      natural cold storage.             ted in an area belonging to our municipality has star-
                              ted in Karşıbağ. We aim to complete this process
                              within a period of about 3 months.
      Re municipality initiated a new warehouse for 7,500
      tons for the development of the town. Ris important We are always ready to offer whatever service our
      work, which started in Kavak Town, Karşıbağ area, is townspeople expect from us as far as we can. We do
      expected to be completed in about 3 months. Empha- not have day and night on this subject. Re problem
      sizing that he is trying to fulTll whatever is requested of our townspeople is our question. We have presen-
      in the town as much as he can, Mayor Feridun  ted 7,500 tons of new storage areas of our municipa-
      BAĞCI said, “We have accomplished another impor- lity to the service of our people. May Kavak town be
      tant work in our town, which is located at a short dis- auspicious. ”He said.       TR   Doğal Soğuk Hava           lıştığını vurgulayan Belediye Başkanı Feridun Bağcı,
                              “Peri bacaları ünlü Kapadokya bölgemizin merke-
           depoları ile meşhur          zine kısa mesafede bulunan ve depo cenneti diye de
                              adlandırabileceğimiz Kasabamızda önemli bir çalış-
      Kapadokya bölgesinin              maya daha imza atmış bulunmaktayız. İlk olarak
      gözbebeği Kavak belde-             depo yollarının bağlantılarını açtık. Biliyorsunuz ka-
                              sabamızda onlarca doğal soğuk hava depoları mev-
      sinde, Belediye Başkanı Fe-          cuttur. Belediyemiz adına beldemizin kalkınması

      ridun Bağcı büyük bir             için yeni açılan bölgede yeni bir depo çalışması baş-
                              lattık. Karşıbağ Mevkiinde belediyemize ait bir
      çalışmaya daha imza atı-            alanda başlattığımız kazım işlemi başladı. Bu işlemi-
                              miz yaklaşık 3 aylık bir süre zarfında tamamlanasını
      yor.                      hedefliyoruz.

                              Kasaba halkımız bizlerden ne hizmet beklerse o hiz-
      Belediye tarafından Kasabanın kalkınması adına 7 meti elimizden geldiği kadarı ile sunmaya daima ha-
      bin 500 tonluk yeni bir depo uyumu için start ve- zırız. Bu konuda gece gündüzümüz yoktur. Kasaba
      rildi. Kavak Kasabası Karşıbağ Mevkiinde başlayan halkımızın sorunu bizim sorumuzdur. Belediyemize
      bu önemli çalışma yaklaşık 3 aylık bir süre zarfında ait 7 bin 500 tonluk yeni depolama alanlarını halkı-
      tamamlanmaması bekleniyor. Kabada ne talep edili- mızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Kavak kasa-
      yorsa onu elinden geldiği kadar yerine getirmeye ça- bamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12