Page 8 - Mizanpaj 1
P. 8

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        08
       Free water in Uçhisar


                         Uçhisar’da sular ücretsiz       ENG   The people of our co-          of the coronavirus epidemic that affects all huma-
                               nity, we have taken all necessary measures in our
           untry attach great im-         town. We fulfill our duties with our teams so that
      portance to cleanliness             our citizens do not leave their homes. In addition
                               to this, we will provide 5 tons of water to all the
      and diligence.In this con-            households in our town in order to meet the pos-
                               sible water needs of our citizens. By inviting our ci-
      text, Uçhisar Municipality            tizens to take their own quarantines, I hope to get

      started not to charge water           rid of this epidemic in a short time. ” He said.
      bill for citizens.                Apart from the work that is an example to all the
                               cities of the world, Mayor Osman SÜSLÜ also car-
                               ried out disinfection work everywhere in the town.
      Within the scope of the coronavirus (Covid19)
                               All teams mobilized to protect citizens against the
      epidemic, which is dominating the whole world,
                               disease. As a result of the work done, it has recei-
      Uçhisar Municipality continues to take measures.
                               ved great appreciation from the citizens.
      Upon the instructions of Uçhisar Mayor Osman
                               In addition, a separate work package was prepared
      SÜSLÜ, all households in Uçhisar Town will be
      given 5 tons of water free of charge for loading in for the elderly. The teams commissioned by the
                               municipality served the elderly. All needs were
      their homes. Our Mayor Osman SÜSLÜ made a
                               supplied instantly.
      statement on the subject; “Within the framework

       TR   Ülkemiz insanları temiz-        içerisinde gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız.
                               Vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları için üstü-
           liğe ve titizliğe bir hayli       müze düşen görevleri ekiplerimizle yerine getiriyoruz.

      önem vermektedir. Bu kap-            Bu duruma ek olarak vatandaşlarımızın olası su ihti-
                               yaçlarını gidermek adına kasabamız içerisinde bulu-
      samda Uçhisar Belediyesi             nan tüm hanelerimize 5 ton su vereceğiz.
                               Vatandaşlarımızı kendi karantinalarını almaya davet
      vatandaştan su ücreti al-            ederek, kısa sürede bu salgından kurtulmayı ümit edi-

      mamaya başladı.                 yorum” ifadelerinde bulundu.
                               Tüm dünya şehirlerine örnek olan çalışma dışında Be-
                               lediye Başkanı Osman Süslü, Ayrıca beldede köşe
      Tüm dünyaya hakim olan Koronavirüs (Covid19) sal- bucak her yerde dezenfekte çalışması yaptı. Vatandaş-
      gını kapsamında Uçhisar Belediyesi tedbirlerini al- ların hastalığa karşı korunması için tüm ekipleri bu hu-
      maya devam ediyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman susta seferber etti. Yapılan çalışmalar neticesinde
      Süslü’nün talimatlarıyla Uçhisar Kasabasında bütün vatandaşlardan büyük takdir topladı.
      hanelere, evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz Bunların yanı sıra yaşlılar için ayrı bir çalışma paketi
      olarak 5 ton su verilecek. Başkanımız Osman Süslü ko- daha düzenlendi. Belediye tarafından görevlendirilen
      nuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tüm insanlığı etkile- ekipleri yaşlıların hizmet etti. Tüm ihtiyaçlarını
      yen Koronavirüs salgını çerçevesinde kasabamız  anında karşıladı.


       Yazıhüyük Town is developing


                             Yazıhüyük Kasabası gelişiyor

       ENG   It continued to purchase ser- Cengiz ÇAVDAR continues to work with
                          our strength for a developed town that
           vice vehicles for use by the mu-
           nicipality in Yazıhüyük Town we have been dreaming of for years. We
      of Derinkuyu district of Nevşehir.   endeavor to provide the best service to
      The public bus, funeral transport vehicle, our people and to eliminate whatever is
      scoop, truck, fire truck, authority vehicle missing in our town in order to sustain
      and personnel vehicle were taken from them in the best conditions. Finally, we
      these vehicles, which were purchased  needed a garbage truck in our town. We
      through the initiatives of Yazıhüyük  got him, too. Our people were very satis-
      Mayor Cengiz ÇAVDAR. Now, the gar-   fied with this work. However, I would
      bage collection vehicle has been transfer- like to state this to our townspeople. Our
      red to the municipal house for public services will not stay with these. We will
      service.                implement many investments and works
      Expressing that they will work without in the coming months and years. ”He
      stopping for a developed town, Mayor  said.
                                              TR   Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhü- larını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, Yıl-
                                                  yük Kasabasında belediye tarafından halkın lardır hayalini kurduğumuz, gelişmiş bir belde için var
                                                  hizmetinde kullanılmak üzere hizmet araçları gücümüz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanlarımıza
                                              alımını sürdürdü.                 en iyi hizmeti götürmek, onları en iyi şartlarda yaşamla-
                                              Yazıhüyük belediye Başkanı Cengiz Çavdar’ın girişim- rını sürdürmesi için kasabamızda ne eksiklik varsa gi-
                                              leri ile alımı gerçekleşen bu araçlardan Halk otobüsü, dermek için uğraş veriyoruz. Son olarak kasabamızda
                                              Cenaze nakil aracı, kepçe, kamyon, itfaiye aracı, makam bir çöp toplama aracına ihtiyacımız vardı. Onu da edin-
                                              aracı ve personel aracı alınmıştı. Şimdi de halkın hizme- miş olduk. Halkımız bu çalışmamızdan oldukça mem-
                                              tine sunulması için çöp toplama aracı belediye hanesine nun kaldı. Ancak Kasaba halkımıza şunu belirtmek
                                              geçirildi.                    isterim. Hizmetlerimiz bunlar ile kalmayacaktır. Birçok
                                                                       yatırım ve çalışmayı ilerleyen aylarda, yıllarda hayata
                                              Gelişmiş bir kasaba için dur durak bilmeden çalışacak- geçireceğiz.” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12