Page 5 - Mizanpaj 1
P. 5

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        05

       365 Chamber Chairs a<ended       the video conference

                  365 Oda Başkanı video konferansa katıldı

         Citycappadocia         C C       ENG   Nevsehir Cham-                               the sense of national unity and togetherness.                                                      consulted with the measures taken and ef-
             CİTY CAPPADOCIA                 ber of Com-           At the meeting, the current situation was ” TOBB President HİSARCIKLIOĞLU said,
                                                      forts to reduce the effects of the coronavirus "We have collected the problems and sugges-
           Economical-Poiltical- Cultural       merce Chairman
            and Tourism Newspaper                                outbreak on the economy.         tions of our members from our presidents
       Ekonomi- Poli1ka-Kültür ve Turizm Galerisi     M.Arif PARMAKSIZ, Tur-          In his statement , “We have forwarded the and we will continue to follow up with our
                                                      problems and solution suggestions from our
                                                                           solution proposals to the relevant instituti-
                                 key Chambers and             members to the relevant institutions and mi- ons."
             Year Yıl:5 Issue Sayı: 48                             nistries through our President Rıfat HİSAR-
             April 2020, Nisan 2020         Stock Exchanges Union           CIKLIOĞLU and we will continue to     Mr. PARMAKSIZ also shared the measures
                                 (TOBB), the President of         convey them. We are looking for ways to get implemented in the economy up to now
               Owner Sahibi                                 through this period with the least damage in under main headings.
               Osman Koca             the chairmanship ofM.
                                 Rıfat HİSARCIKLIOĞLU,
               Editor-İn-Chief
              Yazı İşleri Müdürü          365 Chambers / Exc-
                Veysel Kılıç           hanges Board held a

              Director of Design          meeting via video
               Görsel Yönetmen
                Dilek Koca            conference with the
                                 participation of Chair-
              Journalist Muhabir
               Nuri Karaşahin           man of the Board.
               Çağla Aktürk
              Mehmet Özdemir

                                  TR   Nevşehir Ticaret ve
           Contact Address İle1şim Adresi:
         Cami Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı No:7        Sanayi Odası Yö-
          Uzay İş Merkezi NEVŞEHİR / MERKEZ      netim Kurulu Başkanı M.
              Tel: 0 (384) 212 43 10
           0 (384) 213 32 38 - 0542 609 00 50     Arif Parmaksız, Türkiye
            citycappadocia@gmail.com                              aracılığıyla toplantı           rumlara ve bakanlıklara ilettik, iletmeye de
                                 Odalar ve Borsalar Bir-                               devam edeceğiz. Milli birlik ve beraberlik duy-
             Press Baskı Dergah Ofset                             yaptı.                  guları içerisinde bu dönemi en az zarar ile at-
         Halkalı Merkez Mahgallesi Dereboyu Cad.     liği (TOBB) Başkanı M.                               latmanın yollarını arıyoruz.” Dedi.
           No:65 Küçükçekmece- İstanbul        Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun         Toplantıda, koronavirüs salgınının ekono- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise "Başkanları-

                                 başkanlığında, 365            miye etkilerini azaltmaya yönelik alınan ted- mızdan üyelerimizin sıkıntılarını ve önerile-
                                                      birler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma rini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte
                                 Oda / Borsa Yönetim            ilişkin istişare yapıldı.         ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı sürdü-
            10 TL AYLIK ÜCRETLİ EKİDİR        Kurulu Başkanının katı-          Parmaksız yaptığı açıklamada “Üyelerimizden receğiz" dedi.
          Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi                             gelen sorunları ve çözüm önerilerini Başkanı- Parmaksız ayrıca bugüne kadar ekonomide
        IBAN TR: 48000100002842980063 5002        lımı ile video konferans         mız Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığı ile ilgili ku- hayata geçirilen tedbirleri ana başlıklar ha-
                                                                           linde paylaştı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10