Page 4 - Mizanpaj 1
P. 4

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        04


       Book service to houses      IN URGUP


                  Ürgüp’te evlere servis kitap hizmeti                          ENG   The 1968 model vehicle,  library to the user. The mobile lib- who stated that they implemented hood. We'll bring them these books.
                                                             the project inspired by donkey libra-
                                                                              As long as they learn both the past
                              which has been redesigned
                                           rary service, which will pass through
                              as a mobile library belon- the same point after 1 week, disin- rian Mustafa GÜZELGÖZ, “We tur- and the light of the future. We, local
                          ging to the Municipality of Ürgüp, fects the book it receives and makes ned the historical vehicle in our car administrators, started this service
                          travels around the street, street by it ready for other users to read it by park into a mobile library so that we only because we attach importance
                          street, and takes around 600 books repacking it.           can keep his memory alive. Now let to science and light, as long as we do
                          to citizens.                             our children stay at home. We're  not look at zoning and the environ-
      Ürgüp Municipa-            Expressing their satisfaction with the Ürgüp Mayor Mehmet AKTÜRK,  going neighborhood by neighbor-  ment. ”He said.
                          service, the citizens express their
      lity has launched           appreciation to Mayor Mehmet AK-
                          TÜRK, stating that they liked the
      the mobile lib-            idea of the mobile library to spend
                          their time reading the book during
      rary service for            their stay at home due to the risk of
                          Kovid-19.
      citizens under             The mobile library service, which
                          will travel all the neighborhoods wit-
      the age of 20             hin a plan, entrusts the book in the

      and over the


      age of 65 who

      have a curfew


      due to covid-19.
                          TR   Ürgüp Belediyesi’ne ait ge-
                              zici kütüphane olarak yeni-
                              den dizayn edilen 1968
                          model araç Ürgüp’te cadde cadde,
                          sokak sokak gezerek 600 civarındaki
                          kitabı vatandaşların ayağına götürü- rini iletiyor.         lanıcıların okuması için hazır hale ge- evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz
                          yor.                Bir plan dahilinde tüm mahalleleri do- tiriyor.           mahalle mahalle gezeceğiz. Onlara bu
                          Hizmetten duydukları memnuniyeti  laşacak olan gezici kütüphane servisi, Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzel- kitapları götüreceğiz. Yeter ki onlar
                          dile getiren vatandaşlar, Kovid-19 kütüphane demirbaşındaki kitabı  göz’den esinlenerek projeyi uygula- hem geçmişi öğrensinler hem gele-
                          riski sebebiyle evde kalınan süre bo- emanet olarak kullanıcıya veriyor. 1 dıklarını belirten Ürgüp Belediye ceğe ışık olsunlar. Biz yerel yöneticiler
                          yunca vakitlerini kitap okuyarak geçir- hafta sonra aynı noktadan geçecek Başkanı Mehmet Aktürk, “ Bizlerde sadece görevde olduğumuz sürece
                          mek için gezici kütüphane fikrini çok olan gezici kütüphane servisi, teslim onun anısını yaşatalım diye, araç par- imar ve çevreye bakmadığımızı ilime,
                          beğendiklerini ifade ederek Belediye aldığı kitabın dezenfekte işlemini ya- kımızdaki tarihi aracı gezici kütüpha- ışığa da önem verdiğimiz için bu hiz-
                          Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkürle- parak yeniden poşetleyerek başka kul- neye çevirdik. Şimdi çocuklarımız meti başlattık.” Dedi.
      Ürgüp Belediyesi,

      kovid-19


      sebebiyle sokağa

      çıkma yasağı

      bulunan 20 yaş


      altı ve 65 yaş üstü

      vatandaşlar için


      gezici kütüphane

      hizmetini


      devreye soktu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9