Page 3 - Mizanpaj 1
P. 3

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        03

                     Ortahisar Zoning
                       plan is changing


                        Ortahisar İmar planı değişiyor


                                                        ENG   The Transition         tahisar Mustafa ATEŞ said, “The Zoning
                                                                            Plan of Ortahisar, which has been going
                                                            Period Protec-         on for 11 years and has not been conclu-
                                                                            ded, has come a long way with the devo-
                                                        tion Principles and
                                                                            ted efforts of the Cappadocia Area
                                                        Terms of Use for the          Directorate.
                                                                            Our development plan for protection will
                                                        Urban Resident Area          be valid until the construction and partial

                                                        of Ortahisar Munici-          construction can be provided ‘Ortahisar
                                                                            Municipality Urban residential area of
                                                        pality were accepted          transition period protection principles
                                                                            and Conditions of use’ as of 25/02/2020
                                                        by the Cappadocia           Cappadocia Area Commission has been
                                                        Area Commission.            adopted and put into practice. On behalf
                                                                            of the people of Ortahisar, we would like
                                                                            to thank our presidency of Cappadocia."
                                                        Speaking about the subject, Mayor of Or- He said.


                                                         TR   Ortahisar           Konu hakkında konuşan Ortahisar belediye
                                                                            Başkanı Mustafa Ateş, “Ortahisarımızın yakla-
                                                            Belediyesi           şık 11 yıldır devam eden ve bir türlü sonuçlan-
                                                        Kentsel Yerleşik            mayan İmar Planı, Kapadokya Alan
                                                                            Başkanlığının özverili çalışmalarıyla çok
                                                        Alanına İlişkin Geçiş          önemli bir mesafe kat etmiştir.
                                                                            Koruma Amaçlı İmar Planımız yapılana kadar
                                                        Dönemi Koruma              geçerli olacak ve kısmi yapılaşmanın sağlanabi-

                                                        Esasları ve Kullanma          leceği ‘Ortahisar Belediyesi Kentsel Yerleşik
                                                                            Alanına İlişkin Geçiş Dönemi Koruma Esas-
                                                        Koşulları’ Kapadokya          ları ve Kullanma Koşulları’ 25/02/2020 tarihi
                                                                            itibariyle Kapadokya Alan Komisyonu tarafın-
                                                        Alan Komisyonu             dan kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

                                                        tarafından kabul            Ortahisar halkı adına Kapadokya Alan Başkan-
                                                                            lığımıza teşekkür ederiz. Ortahisarımıza hayırlı
                                                        edildi.                 uğurlu olsun.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8