Page 12 - Mizanpaj 1
P. 12

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        12

       THE INDISPENSABLE TRIPLE


                                 Vazgeçilmez üçlü

                                ENG   Cappadocia region, which is a favo- Address of unique nature:       tions gives tourists a different experience.
                                    rite of local and foreign tourists, is
                                                                          In the region which has accommodation facili-
                                    waiting for those who want to enjoy     Cappadocia           ties suitable for every budget, cave rooms can
                                balloon tour, skiing and hot spring on the same Cappadocia region, one of the most important also be accommodated in hotel and pensions as
      Cappadocia                     day during the semester holiday.      tourism centers in Turkey with its unique natu- well as boutique hotels created by carving in
                                                     ral beauty, historical richness and cultural va- tuff rocks.
      region, a popu-                  With the first light of the day, the natural rock lues covered with rock carved structures and Visitors who want to watch the sun rise from
                                formations of the valleys and fairy chimneys fairy chimneys, offers its guests various tourism the sky and admire the magnificent views of
      lar tourist cen-                  have the opportunity to see bird-eye view from activities during the winter months as well as at Cappadocia can take advantage of the hot air
                                the sky, and the Erciyes ski resort in Kayseri is
                                                                          balloon tour with 150 euros per person and the
                                                     different times of the year.
                                reached by a 1 hour car journey after the bal- With hot air balloon tours, which become one organized tours with horse and ATV motor
      ter in Turkey,                   loon tour. The skiers who are skiing here take of the symbols of Cappadocia, which hundreds with 100 liras per person.
                                the tiredness of the day in the hot springs of of thousands of local and foreign tourists visit Those who want to evaluate the half-year vaca-
      offers its guests                 Kozaklı district of Nevşehir after a 1 hour car every year, bird's eye view can be seen from the tion in Cappadocia can also visit the Göreme
                                journey.                  sky.                   Open Air Museum, Zelve and Paşabağı Ruins
      the opportunity                  Cappadocia, Erciyes and Kozaklı, offers tou- With horse, ATV motor and camels organized and visit the pottery workshops in the Avanos
                                                                          district, and travel to the past in Derinkuyu and
                                                     tours between the fairy chimneys can also walk
                                rists an unfulfilled holida        in the valleys covered with natural rock forma- Kaymaklı underground cities.
      to take a bal-                   y.


      loon tour in the


      region covered

      with fairy chim-


      neys in one


      day, skiing on


      Mount Erciyes


      and enjoying


      the spa at


      Kozaklı.

      Türkiye'nin


      gözde turizm


      merkezi Kapa-


      dokya bölgesi,


      misafirlerine bir


      günde hem


      peribacalarıyla


      kaplı yörede


      balon turuna

      çıkma hem Er-


      ciyes Dağı'nda

                                 TR  Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı, turistlere ta- ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadi-
      kayak yapma                        Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde dına doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor. lerde yapılan yürüyüşler de turistlere farklı bir
                                    balon turu, kayak ve kaplıca keyfini
                                                                          deneyim yaşatıyor.
                                aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor.    Eşsiz doğanın adresi:         Her bütçeye uygun konaklama imkanına
      hem de Kozak-                   Erciyes Dağı'nı da hinterlandına alan Kapa-                     sahip bölgede, otel ve pansiyonların yanı sıra
                                dokya bölgesine gelenler, peribacalarıyla kaplı    Kapadokya           tüf kayaların içi oyularak oluşturulan butik
      lı'da kaplıca                   yörede balon turu yaparak başladıkları günü, Kayadan oyma yapıları ve peribacalarıyla otellerdeki mağara odalarda da konaklanabili-
                                Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra Ko- kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlik- yor.
      keyfi çıkarma                   zaklı'da kaplıca keyfiyle tamamlama imkanı leri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve
                                buluyor.
                                                                          Kapadokya'nın muhteşem manzarasını kuş
                                Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turla- önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bakışı seyretmek isteyen ziyaretçiler, sıcak
                                                     bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi
      fırsatı sunuyor.                  rına katılarak doğal kaya oluşumlarının bulun- kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm ak- hava balon turundan kişi başı 150 avrodan, at
                                duğu vadiler ve peribacalarının otantik  tiviteleri imkanı sunuyor.        ve ATV motor ile organize edilen turlardan
                                atmosferini gökyüzünden kuş bakışı izleme                      ise kişi başı 100 liradan faydalanabiliyor.
                                                     Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin
                                fırsatı bulanlar, balon turunun ardından yak- ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinin simgele- Yarı yıl tatilini Kapadokya'da değerlendirmek
                                laşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Kayseri'deki rinden birisi haline gelen sıcak hava balon isteyenler bölgeye geldiğinde ayrıca Göreme
                                Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşıyor. Burada turlarıyla, yörenin otantik atmosferi gökyü- Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı Ören
                                kayak yapan tatilciler, günün yorgunluğunu zünden kuş bakışı izlenebiliyor.     Yeri'ni ziyaret edip, Avanos ilçesindeki çanak
                                yine sadece 1 saatlik araç yolculuğu sonra-                     yapım atölyelerini gezebilir, Derinkuyu ve
                                                     At, ATV motor ve deve ile düzenlenen tur-
                                sında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıca- larla peribacaları arasında gezinti yapabiliyor Kaymaklı yer altı şehirlerinde de geçmişe yol-
                                larda atıyor.                                    culuk yapabilir.
   7   8   9   10   11   12