Page 10 - Mizanpaj 1
P. 10

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        10

        Workshop in Sulusaray

                      creates surprise


               Sulusaray’da ki atölye şaşkınlık yaratıyor


      Retired

      teacher, who

      turned a part

      of his house in

      Sulusaray

      town into a

      workshop,

      makes tank

      and helicop-

      ter models

      here.
                        ENG   Fevzi KARACA, a 77-year-  Having turned a part of his house in which was created last year at the ment. Explaining that he used nails
                                                           Nevşehir Mihriban Emin Günel Pri-
                                                                             and screws to assemble the parts when
                            old retired teacher in Nevşe-
                                         Sulusaray town of Nevşehir into a
                            hir, displays the models of workshop, 77-year-old KARACA pre- mary School, where he was the direc- he first started model making, KA-
                       national tanks, helicopters and missi- pares a wooden model of the national tor of her profession in the last 20 RACA said that he started to produce
                       les made of wood in a museum named defense systems, including the Altay years.              plug-in parts by developing himself.
                       after him a school.         tank, Bayraktar UAV, Atak helicopter,                  Expressing that he put the wooden
                       KARACA, who worked in various pla- as well as old goods.        In his statement, Fevzi KARACA sta- pieces into a certain shape with vari-
                       ces in his educational life that he star-                ted that he had an interest in car- ous tools in the garden of his house,
                       ted in 1960 in Dörtyol district of KARACA displays the models at the  pentry during his youth and started to he later completed his work by wor-
                       Hatay, retired in 1997.       "Fevzi Karaca Education Museum",  make a wooden model after his retire- king in the workshop.
                        TR   Nevşehir'de 77 yaşındaki  emekli oldu.            yılında müdürlük yaptığı Nevşehir  parçaları birleştirmek için çivi ve vida
                            emekli öğretmen Fevzi Ka- Nevşehir'in Sulusaray beldesindeki evi- Mihriban Emin Günel İlkokulunda kullandığını anlatan Karaca, zamanla
                            raca, ahşaptan yaptığı milli nin bir bölümünü atölye haline getiren geçen yıl oluşturulan "Fevzi Karaca kendisini geliştirerek geçmeli parçalar
                       tank, helikopter ve füzelerin maketle- 77 yaşındaki Karaca, el emeğiyle eski Eğitim Müzesi"nde sergiliyor. üretmeye başladığını söyledi.
                       rini, bir okulda adını taşıyan müzede eşyaların yanı sıra Altay tankı, Bayrak- Fevzi Karaca, yaptığı açıklamada, genç- Evinin bahçesinde çeşitli aletlerle
                       sergiliyor.             tar İHA, Atak helikopterinin de arala- lik yıllarında marangozluğa ilgisi oldu- ahşap parçaları belli bir şekle soktu-
                       Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1960'ta baş- rında bulunduğu milli savunma ğunu, emekliliğinden sonra ise ahşap ğunu dile getiren Karaca, daha sonra
                       ladığı eğitimcilik hayatında çeşitli yer- sistemlerinin ahşap maketini hazırlıyor. maket yapımına başladığını belirtti. atölyede uğraş vererek çalışmasını ta-
                       lerde görev yapan Karaca, 1997'de  Karaca, maketleri, mesleğinin son 20 Maket yapımına ilk başladığı dönemde mamladığını kaydetti.


      Sulusaray

      beldesindeki

      evinin bir

      bölümünü

      atölyeye

      çeviren Emekli

      öğretmen,

      burada tank

      ve helikopter

      maketleri

       yapıyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12