Page 7 - Mizanpaj 1
P. 7

C                                                 J Jaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
                       C
       Citycappadocia                                                                             07       Boutique hotel in Kayaşehir!
                                 Kayaşehir’e butik otel!


                    ENG   The button has         this hotel. This heralded news caused a Rasim ARI, who stated that they introdu-
                                        stir in the tourist paradise of Cappadocia.
                                                             ced kayaşehir not only to Turkey, but also
                        been pressed for        Speaking about Kayaşehir, which adds   to the world, we do as much as we can at
                    Nevşehir Castle and           color to Nevşehir and is one of the biggest the promotion points. Every day, we con-
                                        moves to get the share of the tourism pie, tribute to the promotion with different ac-
                    its surroundings, which         Mayor Rasim ARI said, “We will build the tivities in Kayaşehir."
                                        first boutique hotel in these regions as a
                    draw attention with           municipality. These places will be very co- "Tulips will gush out

                    the rock-carved pla-           lorful and lively. "We will get the money of
                                        the boutique hotel that we will build wit-    from the city"
                    ces in Nevşehir from           hin the municipality from the Ministry. Saying that it is time to turn Nevşehir, fa-
                    the 6th century until           "We are promoting Ka-          mous for its tulips, into a tulip garden,
                                                             Mayor ARI said, “We planted tulip seeds
                    today.                        yaşehir"          at many points as a result of the renova-
                                                             tion works. If Allah permits, tulips will
                                        For Kayaşehir, the attraction center of gush out in Nevşehir. We brought the
                    Nevsehir Mayor Rasim ARI, who stated
                                        Nevşehir, which opened its doors to more seeds together with the soil. There will be
                    that boutique hotels will be built around
                                        than 100 thousand visitors in 2020, the tulips everywhere in April. Be sure that the
                    the castle for tourists to stay, heralded
                                        Municipality's promotions continue.   tulip suits this city very well. "
                    that the municipality will make the first of
                     TR   Nevşehir’ de 6.         Belediye Başkanı Rasim Arı, bu otelin ilkini kapılarını açan Nevşehir’in cazibe merkezi
                                        de belediyenin yapacağını müjdeledi. Bu Kayaşehir için Belediyenin tanıtımları sürü-
                        yüzyıldan günü-         müjdeli haber Turizm cenneti Kapadokya  yor. Kayaşehir’i sadece Türkiye değil dün-

                    müze kadar sürekli            bölgesinde heyecan yarattı.       yaya tanıttıklarını ifade eden Rasim Arı,
                                                             Tanıtım noktalarında elimizden geldiği kada-
                    yaşam izlerinin bulun-          Nevşehir’e renk katan ve turizm pastasından rıyla yapıyoruz. Her gün Kayaşehir’imiz de
                                        hak ettiği payı almak için en büyük hamleler- farklı etkinliklerle tanıtıma katkı sağlıyoruz.”
                    duğu kayadan oyma            den bir tanesi olan Kayaşehir hakkında da dedi.
                    mekânlarla dikkat            konuşan Başkan Rasim Arı, “Bu bölgelere ilk
                                        belediye olarak butik oteli biz yapacağız. Bu- “Şehirden lale fışkıracak”
                    çeken Nevşehir Kalesi          ralar çok renklenecek ve hareketlenecek. Be-
                                        lediye bünyesinde yapacağımız butik otelin Lalesi ile ünlü Nevşehir’i artık lale bahçesine
                    ve çevresi için düğ-           parasını da Bakanlıktan alacağız” dedi.  döndürmenin zamanı geldiğini söyleyen, Be-
                                                             lediye Başkanı Arı, Yapılan yenileme çalışma-
                    meye basıldı.                                   ları sonucu birçok noktaya lale tohumları
                                          “Kayaşehir’in tanıtımı        attık. Allah izin verirse Nevşehir'de lale fışkı-

                    Kale etrafına turistlerin konaklaması için      yapıyoruz”          racak. Tohumları toprakla buluşturduk.
                    butik otellerin yapılacağını belirten Nevşehir                  Nisan ayında her yer lale olacak. Emin olun
                                        2020 yılında 100 binin üzerinde ziyaretçiye
                                                             ki lale bu şehre çok yakışır.” Dedi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12