Page 10 - Mizanpaj 1
P. 10

C
                     C                                                 J Jaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
       Citycappadocia                                                                             10

       Target 7.5 million tourists

      Hedef 7.5 milyon turist


            ENG   The Cappado-         BECEL said, `` 2019 is a year that is re-
                               ally referred to as a golden year for our re-
                cia region, fa-        gion, it is clear from the figures that if all
            mous for its Fairy           conditions were normal in January 2020,
                               would be much more than 2019. But also
            Chimneys, is having          in Turkey pandemic is effectively a sharp
                               drop in after March, we observed a dec-
            a hard time due to           rease in February along with interest. We

            the Corona Virus,           completed the year 2020 with 980 thou-
                               sand visitors. Therefore, this is a very low
            which affects the           number for us, of course, we can say that
                               there is not a great deal of activity expec-
            world. In relation to         ted especially in the first half of 2021 be-

            this, Nevşehir Gover-         fore April and May. However, we expect
                               serious activity in the region after April
            nor İnci Sezer BECEL-         and May. But of course, if certain months
                               of the year are empty, it will affect the
            stated that the target         number in the total. Our main goal is

            for the coming years          2022 and 2023 and we have established
                               seven groups within the field presidency.
            is 7.5 million tourists.        We hope that the 7.5 million visitors we

                               target in 2023 will come to our province
            Speaking about the pandemic process in in our region. I can say that we have plan-
            the Cappadocia region, Governor Sezer ned to increase the number of overnights
                               from 1.82 to 2. " She said.


                                                       TR  Peri Bacaları ile       ayında aslında tüm şartlar normal gitmiş
                                                                         olsa 2019 yılının çok daha üzerinde ola-
                                                          ünlü Kapadokya        cağı net bir şekilde rakamlardan ortaya

                                                      bölgesi Dünyayı etkisi        çıkıyor. Fakat pendeminin Türkiye’de de
                                                                         etin bir şekilde görülmesiyle birlikte Şu-
                                                      altına alan Korona Vi-        bat’ta azalma Mart’tan sonrada keskin bir
                                                                         düşüşün olduğunu gözlemledik. Biz 2020
                                                      rüsünden dolayı zor          yılını 980 bin ziyaretçi ile tamamladık.
                                                      günler yaşıyor. Bu-          Dolayısıyla bu bizim için oldukça düşük
                                                                         bir rakam tabi 2021 yılının özellikle belki
                                                      nunla alakalı olarak         özellikle ilk yarısında nisan, Mayıs’tan
                                                                         önce çok büyük bir haraketlilik bekleme-
                                                      Nevşehir Valisi İnci         diğini söyleye biliriz. Ama nisan mayıs
                                                      Sezer Becel, önü-           ayından sonra bölgede ciddi bir hareket-
                                                                         lilik olacağını bekliyoruz. Ama tabi yılın
                                                      müze ki yıllarda ki he-        belirli aylarının boş geçmesi toplamdaki
                                                                         totaldeki sayıyı etkileyecektir. Bizim asıl
                                                      defi 7.5 milyon turist        hedefimiz 2022 ve 2023 bununla ilgili biz
                                                      olduğunu ifade etti.         alan başkanlığı bünyesinde yedi tane
                                                                         grup kurduk. 2023 yılında hedeflediğimiz
                                                                         7,5 milyon ziyaretçinin ilimize bölgemize
                                                      Kapadokya bölgesinde ki pandemi süreci
                                                                         gelmesini arzuluyoruz. 1.82 olan gece-
                                                      hakkında konuşan Vali Sezer Becel,
                                                                         leme sayısını da 2’ye çıkartılması nokta-
                                                      “2019 yılı bölgemiz için gerçekten altın
                                                                         sında planlamamız olduğunu söyleye
                                                      yıl olarak ifade edilen bir yıl, 2020 Ocak
                                                                         bilirim.” Dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12