Page 1 - Mizanpaj 1
P. 1

ECONTINUETOSUPPORTTHEDEVELOPMENT


                                          OFTOURISMOFTHEREGION
                                          “TURİZMİN GELİŞİMİNE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

                                                          Within the scope of the cultural tourism Kültürel turizm olgusu kapsamında sadece
                                                          phenomenon, Nevsehir has undertaken  ülkemizin değil dünyanın gıpta e iği
                                                          the main center of Cappadocia region, Kapadokya bölgesinin ana merkezliğini
                                                          which is envied not only by our country, üstlenen Nevşehir, son yıllarda turizmin
                                                          but also by the world. The works carried gelişmesi yönünde ciddi anlamda alt ve üst
                                                          out under the leadership of Nevsehir yapı hareketliliğine PAGE  5
                                                          Municipality have a serious importance." sahne oldu.
        Citycappadocia                                                                   C C


                                               Ocak / January 2019              10

                                    Kapadokya tıklım tıklımdı
                            CAPPADOCIA                            WAS TOO CROWDED
      Uçhisar is                                                                                  PAGE2
      protected                                                                   `May the new year

                                                                              bring happiness`

      Uçhisar        PAGE                                                          “Yeni yıl mutluluk getirsin”


      korunuyor          6
                                                                                PAGE8


                PAGE  11
                                                                             `Kozakli should
      Ortahisar                                                                   make a move`
      and lemon                                                                  “ Kozaklı hamle yapmalı”


                                                                              PAGE
      Ortahisar ve limon                                                                  3


                                                                               Nevşehir castle

                                                                             received the award


       PAGE   7                                                                 Nevşehir Kalesi ödül aldı

      Street animals

      were not forgo7en

      in Ürgüp
       Ürgüp’te sokak hayvanları
           unutulmadı


                                                                              Page 9

       PAGE   4
                                                                             Workshop was

       6ere is a land consolidation
                                                                              held at NCCI
       İn Yazihüyük


      Yazıhüyük’te toplulaştırma var                        PAGE    10                         NTSO’da çalıştay düzenlendi

      w w w . c i t y c a p p a d o c i a . c o m
   1   2   3   4   5   6